KOMUNIKAT 19/SP/LO z dn. 24.03.2020

Prosimy rodziców o zapoznanie się z Komunikatem 19/SP/LO z dnia 24.03.2020r. dotyczącym „Organizacji kształcenia wykorzystującego metody i techniki kształcenia na odległość tzw. zdalnego nauczania w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju i Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu w dniach 25.03.2020r. – 10.04.2020r.” zamieszczonym jako wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus.

Dyrektor Przemysław Jabłoński

 Łowicz, dnia 24 marca 2020r.