Konkurs na fotografię pt. W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

2 kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, szkoła średnia
1 rodzaj prac: fotografia pojedyncza

Ocenione: pomysł (1), kompozycja (2) i technika wykonania (3).
Publikacja w Naszym Liście (luty 2022) 

Wyłącznie prace zatytułowane! 
Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.

Format: 20×30 cm (lub większe)
Termin: 31 styczna  (poniedziałek) 2022 roku, do g. 12.00 (Sekretariat pijarskiej)
Nagrody:
Publikacja, wystawa, nagrody rzeczowe…

Szczegóły zasady konkursu w grudniowym wydaniu Naszego Listu

Zapraszamy!