Laboratoria Przyszłości

Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju uczestniczy w projekcie MEN Laboratoria
Przyszłości.
W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 85 800 zł. Kwotę tę
wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych z katalogu wyposażenia podstawowego,
takich jak drukarka 3D z filamentami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami , stacji
lutowniczej z gorącym powietrzem , kamery przenośnej, mikroportu, gimbala, aparatu
fotograficznego.
W ramach wyposażenia dodatkowego szkoła zakupiła sprzęt i narzędzia do lekcji techniki
m.in. robot wielofunkcyjny, ramy tkackie, zestawy do elektryczności. Kupiono także zestawy
LEGO do robotyki, PENy 3D, sprzęt do nagrywania. Z zakupionych w ramach projektu mebli, stolików laboratoryjnych i pomocy do fizyki, korzystają uczniowie w sali 206.
Zakupione pomoce dydaktyczne są wykorzystywany na lekcjach techniki, informatyki, fizyki,
chemii oraz na zajęciach z fotografiki, realizacji przedstawień teatralnych i innych.
Zakupione pomoce są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych.