Międzynarodowa Konferencja Szkół Pijarskich

Mimo Święta Edukacji Narodowej nauczyciele Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu nie próżnowali. 

30 szkół (w tym 5 szkół z Polski) , 63 uczestników z całej Europy miało możliwość uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Szkół Pijarskich, która odbyła się 14 października 2021 roku. Naszą szkołę reprezentowały Panie Agnieszka Bochniak oraz Żaneta Wojciechowska. W związku z pandemią koronawirusa konferencja miała formę online i podzielona była na trzy sekcje. W pierwszej części szkoły prezentowały swoje osiągnięcia, realizowane programy oraz innowacje . Pozostałe dwie części były to warsztaty dotyczące roli motywacji w kształceniu młodzieży, wymiany uczniowskiej między szkołami oraz organizacji międzynarodowych lekcji online.   

Możliwość poszerzenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości sprawiła, że był to bardzo owocny dzień.