Mistrzowie przedsiębiorczości na start!

Uczniowie pijarskiej od wielu lat sprawdzają swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Kurs przedsiębiorczości w liceum, to 4 semestry, które odbywają się w 2 i 3 roku nauki w liceum, po 1 godzinie w tygodniu. Wcześniej, gdy do liceum było po gimnazjum, przedmiot Podstawy przedsiębiorczości realizowano w pierwszym roku nauki w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Sytuacja ta sprawia, że obecni olimpijczycy, uczniowie 4-letniego liceum, są w trakcie realizacji programu przedmiotowego z zakresu PP. Warto wiedzieć, że udział w tej olimpiadzie wymaga bardzo dobrej znajomości całego zakresu przedmiotu. Konieczne jest też duże zaangażowanie, dużo pracy własnej i przygotowań. Wsparciem są zajęcia dodatkowe z PP organizowane w pijarskiej w soboty.  

Do etapu szkolnego XVII Olimpiady Przedsiębiorczości (OP) dla licealistów przystąpiło w naszej szkole 8 uczniów. Zgodnie z regulaminem, etap ten polega na rozwiązaniu testu złożonego z 50 pytań o różnym stopniu trudności i punktacji, na co przeznacza się dokładnie 60 minut. Jest to test jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź jest prawidłowa). Organizatorzy OP przygotowali cały zakres zagadnień i sugerują lekturę wielu książek związanych z tematyką ekonomiczną. Każda z olimpiad ma także własne hasło, które wpływa na treść części pytań. W tym roku był to temat: Strategie inwestowania na rynku kapitałowym,  zatem oprócz zagadnień innych, trzeba się orientować w takich tematach jak: rynki obrotu papierami wartościowymi, ryzyka i strategie inwestycyjne, zachowania inwestorów na giełdzie, inwestycje alternatywne itp. Przyznajcie, że brzmi to fachowo i nie każdy „z marszu” może sobie z tym poradzić. W testach z OP, za błędnie udzieloną odpowiedź odejmowane są punkty (-0,5 i -1 punkt, zależnie od kategorii pytania). Każde pytanie ma też opcję: nie udzielam odpowiedzi. Wtedy system nie przyznaje, ani nie odejmuje punktów. Zgłoszona szkoła otrzymuje dokładnie taką ilość testów, jaką liczbę uczestników zgłosiła: każdy uczestnik ma własny kod. Po egzaminie, zaszyfrowane karty testów są odsyłane do organizatorów, gdzie się jej komputerowo sprawdza. Test pisany jest pod nadzorem, wszelkie zachowania sugerujące niesamodzielność pracy są powodem dyskwalifikacji zawodnika. Jeszcze w dniu eliminacji (o g. 12.00) publikowane są na stronie OP właściwe odpowiedzi. Na oficjalny wyniki trzeba czekać zgodnie z zapowiedzią organizatorów do dnia 10 stycznia 2022 roku. Niestety, okazało się, że część komisji popełniła błędy rozdając olimpijczykom testy w kolejności przypadkowej, a nie wg przyznanych wcześniej kodów (zdarzyło się to w 30% komisji szkolnych). Na szczęście w pijarskiej tego błędu nie popełniono, ale i tak, zamiast wyników na stronie olimpiada.edu.pl pojawiła się informacja, że oficjalne wyniki etapu i nominacje poszczególnych uczniów do etapu rejonowego się opóźni do dn. 30.01.2022 roku. Zwykle było to znacznie szybciej, ale w tym roku  wyniki przyjdą dopiero wtedy: będzie wiadomo, ile punktów każdy uzyskał i od jakiej ilości punktów otrzymuje się nominację na etap rejonowy OP. Zatem czekamy… Egzaminy tego etapu odbywają się w 5 miastach wojewódzkich: Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice i Kraków.  Uczniowie z pijarskiej pojadą na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w dn. 3 marca 2022.

Z pijarskiej, do OP przygotowywało się i przystąpiło ośmioro uczniów. Byli to: Szymon Pisarek (3MP3), Przemysław Łazarski (3PE3), Zuzanna Pawłowska (3PE4), Piotr Sobieszek (3PE4), Igor Zatorski (3PE4), Maciej Kutkowski (3MP4), Aleksandra Pruk (3HL4) i Miłosz Grzywacz (1PM4).

Zaproszeni na etap rejonowy spotkają się na auli głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie napiszą testy etapu regionalnego. 50-ciu najlepszych przejdzie do tzw. etapu projektowego OP – olimpijczycy przygotują zadanie sytuacyjne, którego rozwiązanie przedstawią komisji. Tylko dziesięciu najlepszych z etapu rejonowego pojedzie na finały do Warszawy. W zawodach centralnych OP weźmie udział łącznie 50 uczniów z całej Polski, który będą rywalizować o tytuł finalisty i laureata  XVII  Olimpiady Przedsiębiorczości. Finały odbędą się w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z zapowiedziami, na etapie centralnym będzie test wiedzy (1), Elevator Pitch (2) – prezentacja własnego pomysłu na biznes z pytaniami od członków komisji i Quiz „1 z 10” (3) – praca indywidualna w grupie.

Olimpiady przedsiębiorczości są trudne, choć nagrody (indeksy dla finalistów i laureatów) oraz nagrody bardzo wartościowe. Największym osiągnięciem uczniów z pijarskiej było awans do grupy 50ciu najlepszych na etapie rejonowym. Nikomu jeszcze nie udało się dotrzeć do finałów. Ale staramy się. Rozmawiałam z olimpijczykami i niektórzy z nich są przekonani o awansie, ale werdykt trzeba czekać. Trzymamy kciuki za tymi, który się powiedzie, a jeśli niektórym się nie uda, niech nie tracą nadziei na sukces w roku następnym, jeśli zechcą dalej się uczyć.

Zuzanna Skomiał, kl. 3HL4 PLO (Nasz List)