„Moje miejsce – wspólnota pijarska”, czyli o Święcie Laikatu słów kilka.

W dniach 20- 22 października 2023 r. w Licheniu odbyło się ósme Święto Laikatu Pijarskiego pod hasłem „ Moje miejsce- wspólnota pijarska ”. Uczestnikami tego wydarzenia, oprócz przedstawicieli innych środowisk pijarskich z całej Polski, byli nauczyciele Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu w licznej reprezentacji 13 nauczycieli z panem dyrektorem Przemysławem Jabłońskim na czele. Trzydniowy program zjazdu obejmował między innymi blok konferencyjny poświęcony ks. Stanisławowi Konarskiemu, wspólne modlitwy, Eucharystie, a także tańce  i zabawy integracyjne.

Święto Laikatu oficjalnie zakończyło się wręczeniem nagród świeckim współpracownikom szkół pijarskich. W tym roku najwięcej, bo aż trzy statuetki trafiły do nauczycieli naszej szkoły, z czego  jesteśmy bardzo dumni.  Wśród nagrodzonych znaleźli się pani Elżbieta Cywińska, która otrzymała statuetkę  „Sapere auso” -to nagroda przyznawana dla najbardziej oddanych nauczycieli, którzy od co najmniej 10 lat realizują posłannictwo pijarskie. Nagrodę „Kalasancjusza z dzieckiem” otrzymał pan Sebastian Popiel oraz pani Ewa Komuńska – za liczne i wieloletnie osiągnięcia, a także aktywne wspieranie pijarów swoją postawą i  zaangażowaniem.

Agnieszka Dudzińska