Nagroda dla p. Jolanty Kosiorek

W imieniu grona pedagogicznego, rodziców i uczniów pragniemy złożyć serdeczne gratulacje p. Jolancie Kosiorek, która otrzymała nagrodę od Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. Pani Kosiorek min. zorganizowała wiele konkursów,  przygotowała kilku laureatów oraz finalistów z olimpiad z fizyki i chemii. Poza tym bardzo rzetelnie wywiązuje się z zadań powierzonych jej jako wychowawcy, opiekuna stażu, praktyk nauczycielskich, przewodniczącego zespołu przygotowującego ewaluację wewnętrzną.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.