Nagroda kuratora dla naszego nauczyciela

Pan Piotr Komuński, nauczyciel Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu, otrzymał podczas uroczystości, która odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim 12 października 2023 r. Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pan Komuński jest nauczycielem Pijarskiej już od 14 lat. Nagrodę otrzymał za całokształt osiągnięć i działań podejmowanych w pracy z uczniami. Jest pasjonatem swojego przedmiotu, o czym świadczą wysokie wyniki maturzystów z historii, sukcesy uczniów w Olimpiadzie Historycznej – uzyskanie tytułu laureata. O tym, że historia to jego „konik”, mówią także ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów doceniane wielokrotnie przez uczniów podczas Gali Złotych Jabłek. Również wielokrotnie przygotowywał przedstawienia z okazji różnych świąt narodowych – 11 Listopada, Święta Konstytucji 3 maja. W obraz miasta wpisał się także przemarsz z okazji  Święta Odzyskania Niepodległości, który pan Piotr Komuński wielokrotnie przygotowywał. Stara się też zarazić uczniów swoimi pasjami – fotografią oraz czynnym spędzaniem wolnego czasu – organizując kółko fotograficzne i wycieczki, np. w Tatry, które są jego ulubionym miejscem wypoczynku. Pan Piotr Komuński jest nauczycielem o różnych talentach, np. przez dwa lata współredagował szkolną gazetkę „Nasz List” czy uporządkował szkolną garderobę ze strojami wykorzystywanymi podczas wielu przedstawień szkolnych. Jako szkolny fotograf zajmuje się też archiwum fotograficznym Pijarskich Szkół w Łowiczu; tam również widać zamiłowanie tego nauczyciela do dobrej organizacji i porządku. Panu Komuńskiemu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.