Nasi uczniowie prowadzili rekolekcje

Na przełomie lutego i marca czwórka uczniów z naszego Pijarskiego Liceum wraz z o. Andrzejem udało się do pijarskich szkół w Bolesławcu, by prowadzić rekolekcje. Skierowane były do uczniów ze Szkoły Podstawowej i Liceum. Tematem przewodnim były słowa: Bóg obecny w codzienności. Przez trzy dni uczniowie uczestniczyli w konferencjach, modlitwie, śpiewie, pracy w grupach i animacjach, które poprowadzili nasi animatorzy: Aleksandra Karniszewska, Aleksandra  Żyto, Zuzanna Kordecka oraz Piotr Pałka. Animatorzy z o. Andrzejem mieli także okazję zwiedzić piękny Bolesławiec, a animatorzy nawet w zajęciach tworzenia słynnej ceramiki bolesławieckiej. Bogu i ludziom chwała za ten piękny czas!