Nasze LO najlepsze w powiecie!

Nasze LO już po raz 7. otrzymało „Złotą tarczę” w rankingu organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Oznacza to, że znajdujemy się wśród najlepszych liceów w Polsce i jesteśmy najlepsi w powiecie łowickim!

Ranking bierze pod uwagę osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i wyniki z matur. 
Ale na osiągnięcia składa się o wiele więcej. Składa się na to:

– systematyczna praca zarówno na lekcjach, jak i podczas bezpłatnych fakultetów przygotowujących do matury;

– odkrywanie i rozwijanie pasji poprzez przygotowanie do olimpiad, konkursów, a także wyjazdy na laboratoria i wykłady na uniwersytety i politechniki oraz uczestniczenie w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych

– wspólne pokonywanie trudności i wzajemna motywacja nauczycieli i uczniów. 

Dziś cieszymy się razem z naszymi Absolwentami, bo po raz kolejny udało nam się udowodnić, że sukces jest potrzebny, bo motywuje, a z perspektywy czasu smakuje dobrze. Potrafili oni łączyć pasję do teatru, śpiewu, sportu z nauką. Cieszymy się, że jako ósmoklasiści dobrze wybrali, a dziś mogą być z siebie dumni, bo studiują tam, gdzie pragnęli. Chyba dziś fajnie być Absolwentem „Złotej szkoły” i udziałowcem złotego kruszca?

GRATULUJEMY!