Obchody Dnia Babci i Dziadka 2016

28 stycznia 2016r. uczniowie klasy IIw i IIp powitali w progach naszej szkoły swych dziadków, którzy tłumnie przybyli na zaproszenie swych wnucząt. Dzieci nie mogły obojętnie przejść obok tak wielkiego święta, jakim jest Dzień Babci i Dzień Dziadka i obok drobnych upominków wręczonych 21 i 22 stycznia postanowili przygotować część artystyczną dla jubilatów. Uczniowie obu klas w pocie czoła zapamiętywali słowa wierszy, teksty piosenek, kroki taneczne, by jak najlepiej wypaść przed dziadkami. 

Uroczystość rozpoczął wiersz w wykonaniu uczennicy klasy IIp, następnie cała klasa zatańczyła skocznego krakowiaka. Emocje wyciszyła Marysia, recytując wiersz o „Babuni”. Kolejnym punktem był występ dzieci z kółka muzycznego z klasy IIw, którzy wykonali kilka utworów na dzwonkach chromatycznych. 

Wielopokoleniowy wiersz Tuwima ”Rzepka” zaprezentowali w krótkiej inscenizacji uczniowie IIp. Z kolei dwoje uczniów tej samej klasy przedstawiło wiersz o dziadku.

Kolejną recytację wiersza poprzedził taniec klepany, następnie uczniowie klasy IIw zinterpretowali ruchem walczyk. Występ uwieńczyło wspólne (IIp, IIw) odśpiewanie piosenki i recytacja wiersza „Pędzą wnuki”.

Uwieńczeniem uroczystości było obdarowanie dziadków własnoręcznie przygotowanymi przez wnuki upominkami. Dziadkowie szczęśliwi – gdyż zobaczyli wnuczęta, natomiast wnuki szczęśliwe – gdyż mogły wystąpić dla kochanych dziadków. W tak wspaniałych nastrojach wszyscy wrócili do domów, zastanawiając się, czym zaskoczą mali artyści za rok.

p. Ilona Pięta