Ojciec Generał w naszej szkole

W środę, 24 marca b.r., gościliśmy w naszej szkole o. Generała Pedro Aguado i o. Miguela Giráldeza – Asystenta Generalnego na Europę oraz Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Mateusza Pindelskiego. Wizyta odbyła się w ramach Wizytacji Kanonicznej prowincji polskiej. O. Generał rozmawiał z Rektorem Kolegium i Dyrektorem Szkoły na temat funkcjonowania naszych szkół, szczególnie w bieżącej sytuacji. Był ciekaw jak sobie radzimy. Cieszył się rozwojem naszych szkół, liczbą uczniów i sukcesami.

W czasie „spaceru” po szkole zauważył, że jest w niej wykorzystany każdy „kawałek”. Duże wrażenie zrobiła scena z garderobą, sala gimnastyczna, pełniąca również rolę widowni w czasie przedstawień teatralnych. O. Generał podkreślił pijarskość szkoły, ze względu na sposób pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.