Patrocinium 2023

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu przeżywały 27 listopada Patrocinium – dzień
swojego patrona, św. Józefa Kalasancjusza. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
sprawowaną w pijarskim kościele, a ich dalsza część miała miejsce w szkolnej sali
gimnastycznej. Na początku uczniowie klas pierwszych Pijarskiej Szkoły Podstawowej oraz
Liceum złożyli ślubowanie na sztandar. Następnie uczniowie obu klas pierwszych szkoły
podstawowej przygotowali akademię, w której zaprezentowali to, czego zdążyli się nauczyć
przez trzy pierwsze miesiące bycia w szkole oraz zostali pasowani na uczniów przez
dyrektora Przemysława Jabłońskiego.
Po ślubowaniu pierwszoklasistów wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom konkursu
wiedzy o św. Józefie Kalasancjuszu. Wśród uczniów klas IV-V miejsca od I do III zajęli
odpowiednio Hanna Pięta, Małgorzata Komuńska oraz Matteo Beta, a w klasach VI-VIII byli
to Grzegorz Jeziorowski, Hanna Sawicka oraz Arkadiusz Markowski Wyróżnienia zdobyli
Aleksander Koza – Stankowski i  Dominika Miziołek. W konkursie plastycznym dla uczniów
klas I-III zatytułowanym „Świętość Kalasancjusza i rodziny Ulmów przykładem niesienia
pomocy potrzebującym i ubogim” nagrody zdobyli: Stefania Kucharek-Matos (I miejsce),
Julia Ledzion (II miejsce), Ksawery Berniewicz (III miejsce), Zofia Siekiera (IV miejsce),
Małgorzata Adamska (wyróżnienie), Natalia Majczak (wyróżnienie).
Wręczone zostały także stypendia kalasantyńskie, przysługujące uczniom, którzy w ubiegłym
roku szkolnym odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
Stypendia otrzymały: Małgorzata Świeszkowska i Zuzanna Wróbel.
Pani Joannie Kucharek została wręczona nagroda Sapere Auso pro Professoribus, którą
otrzymują nauczyciele pracujący w Szkołach Pijarskich. Po rozdaniu wszystkich nagród
uczniowie klas starszych wystawili sztukę teatralną Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie”.
Św. Józefie Kalasancjuszu módl się za nami.