Pijarska dla innych

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Przez kilka ostatnich dni uczniowie, dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, gromadzili w klasach przeróżne produkty. Udało nam się zebrać dary dla potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły, dla naszych rodaków na Litwie. Jak co roku wzięliśmy również udział w akcji Szlachetna Paczka. 

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za wielkie serca i zaangażowanie w świąteczne akcje charytatywne organizowane przez szkoły pijarskie.

instagram.com/pijarska_lowicz

tiktok.com/@pijarska_lowicz