Pijarska pomaga innym

– Pomaganie ma znaczenie, a można nawet powiedzieć, że stanowi jeden z najważniejszych elementów wychowania. To niby oczywiste, ale niestety coraz częściej ludzie są nieczuli wobec siebie, dlatego tak ważne jest kształtowanie dobrych postaw wśród uczniów – podkreśla Anna Wojtasiak – jedna z opiekunek Samorządu Szkolnego w szkole pijarskiej, gdzie uczniowie włączają się w wiele charytatywnych akcji i te akcje organizują.

Szczególnie intensywnym czasem pracy dla pijarskich dobroczyńców jest grudzień, choć akcje charytatywne są przeprowadzane przez cały rok – czasami to cykliczne wydarzenia, a innym razem wynikające z potrzeby chwili.

W tym roku szkoła po raz kolejny włączyła się w „Szlachetną Paczkę”.

Odzew rodziców, uczniów, nauczycieli był jak zawsze ogromny – mówi Joanna Kucharek – opiekunka samorządu. – Dzięki ich hojności mogliśmy nie tylko dostarczyć przyniesione produkty, ale też kupić te, których potrzebowała rodzina. Nie chcieliśmy zawieść rodziny i się udało dzięki wspólnemu działaniu.

W tym samym czasie szkoła przygotowała, zgodnie z tradycją, paczkę dla rodaków z Litwy oraz dla potrzebującego absolwenta szkoły. Hojności wystarczyło również, by wesprzeć ogólnopolską akcję „Góra grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin oraz by włączyć się w zbieranie korków – dochód z nich zostanie przekazany osobom chorującym przewlekle.

Od kilku lat uczniowie wykonują również kartki, które trafiają do osób samotnych.

– Uczniom, głównie z podstawówki, przygotowanie kartek sprawia wiele radości – spędzają czas z rodzicami, dziadkami czy rodzeństwem wyklejając, rysując. Także u samotnych taka kartka z życzeniami, własnoręcznie wykonana, nie kupiona w sklepie, wywołuje uśmiech na ustach. Jest to więc podwójna radość – kontynuują opiekunki samorządu Joanna Kucharek i Ewa Lesiak.

– Zgodnie z tradycją odbyło się też przygotowywanie stroików przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Zebrane ofiary pozwolą nam wesprzeć m.in. Fundację „TO JEST PLAN” pomagającą uchodźcom z Ukrainy – dodaje Natalia Kędziora.

Podejmowanych działań jest wiele, a pod każdym z nich kryje się praca samorządu, który opracowuje plan działania, przygotowuje akcje, przeprowadza je, pakuje paczki, nawiązuje kontakty, by je przewieźć, w końcu dostarcza. I mimo że dziś każdemu brakuje czasu, to oni ten czas mają i są gotowi ofiarować go innym.

KMW