I Pijarskie spotkania edukacyjne 28-29 lutego 2020r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji

Dzięki cyklicznie odbywającym się rekolekcjom i spotkaniom laikatu nauczyciele pijarscy
z różnych szkół znają się i lubią.

Podczas inauguracji roku szkolnego  na Siekierkach w Warszawie we wrześniu tego roku pojawiła się idea współpracy i wymiany doświadczeń nie tylko na polu duchowym, ale także intelektualnym, dydaktycznym i wychowawczym.

       Ojcowie Sławomir Dziadkiewicz i Mateusz Pindelski zaproponowali utworzenie wspólnej platformy dla szkół do wymiany poglądów i dzielenia się wiedzą. Koordynatorem spotkań edukacyjnych został o.Dziadkiewicz. Zapadła decyzja, że pierwsze z cyklu spotkanie odbędzie się w Łowiczu w dn. 28-29 lutego o będzie prowadzone w formie warsztatów
w myśl zasady „nauka przez doświadczenie”.

       Przygotowania do tego ważnego, nie tylko dla nas, wydarzenia trwały kilka dni. Ze szkół pijarskich z Krakowa, Elbląga, Rzeszowa, Poznania, Katowic, Bolesławca i Warszawy przyjechało ponad 60 nauczycieli. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy warsztatowe: j. polski, matematyka, j. angielski, edukacja wczesnoszkolna. W każdej grupie przeprowadzono cztery warsztaty przygotowane przez nauczycieli pijarskich.
Z naszej szkoły swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się : p.Beata Jeziorowska „Teatr uczy i wychowuje.”, p.Agnieszka Bochniak „Doświadczenia związane z realizacją projektów Erasmus+”, p.Elżbieta Cywińska „Lingwistyka matematyczna na zajęciach dodatkowych”. Wszystkie warsztaty umożliwiły uczestnikom zdobycie nowej wiedzy
w zakresie innowacji pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych. Był to także czas na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń, integrację i ciastko w miłym towarzystwie.

       Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. I Pijarskie spotkanie edukacyjne, mimo, że minęło błyskawicznie, jest tylko początkiem dalszej współpracy i budowania relacji na rzecz troski o wychowanie i edukację dzieci i młodzieży
w rodzinie kalasantyńskiej.

 

J.Kucharek