Współpraca z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie

Uczestniczenie uczniów w wykładach dotyczących zagadnień z zakresu ekonomii. Gimnazjaliści oraz licealiści z pijarskiej, jak również ze szkół w naszym mieście, słuchali wykładów m.in. na temat  podsumowania przynależności Polski do Unii Europejskiej. Na wstępie prowadzący – p. Ireneusz Jabłoński  – przedstawiał rys historyczny UE oraz aspekty: polityczny, społeczny i ekonomiczny, które należy uwzględnić w ocenie obecności Polski w UE.

Zobacz relację na Facebooku