Pamiętamy o tych, którzy odeszli – patriotyzm po pijarsku

W dniu 28 października, w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, wybraliśmy się na Cmentarz Katedralny i Cmentarz Wojskowy w Łowiczu w celu zawieszenia, zgodnie z naszą pijarską tradycją, na nagrobkach żołnierskich biało-czerwonych wstęg. To jeden z elementów szkolnego patriotyzmu – poza przedstawieniami, przemarszem czy corocznym konkursem w klasach 1-3 „Kocham Cię Polsko”.

Wydarzenia te są przejawem szacunku wobec  tych, którzy oddali życie w walce za naszą Ojczyznę. To dzięki tym żołnierzom żyjemy teraz w wolnej Polsce, dlatego należy czcić ich pamięć, nie tylko od święta, ale każdego dnia. 

Cześć i chwała Bohaterom!

                                                                                                                    Tymoteusz Kosiorek