Ratownicy WOPR z pijarskiej

W dniu  09 lutego 2014 r. grupa 11 uczniów z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju stawiła się na Pływalni OSiR w Łowiczu, aby  przystąpić do egzaminu na stopień młodszego Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Egzamin zakończył się powodzeniem dla wszystkich uczestników kursu.

Wkrótce legitymacje członkowskie WOPR, oraz stopień młodszego Ratownika WOPR otrzymają:

– Jan Jabłoński, Katarzyna Jagoda, Anna Koza, Jan Koza, Maciej Oberman, Helena Piorun, Paweł Piorun, Krzysztof Rondoś, Weronika Rondoś, Marcel Stańczyk, Piotr Wójcik.

Sebastian Popiel