Rekolekcje wielkopostne

W dn. od 20 do 22 lutego swoje rekolekcje wielkopostne przeżywają uczniowie Pijarskiej Szkoły
Podstawowej Królowej Pokoju. Rekolekcje prowadzi s. Alicja Świerczek, apostolinka ze Skierniewic
razem z Olą, postulantką tegoż Zgromadzenia. Prowadzące razem z uczniami szukają kluczy do
Królestwa Niebieskiego. Rekolekcyjne nauki przeplatają piosenki oraz projekcje filmów pomagających
odnaleźć klucze do Królestwa. Swoje rekolekcje zakończyli już uczniowie pijarskiego liceum.
Poprowadził je dla nich ks. Jacek z parafii katedralnej w Łowiczu.