Siekierki 

Dnia 6 września 2015 roku klasy Ia i Ib z Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu pojechały do sanktuarium na Siekierkach w Warszawie na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2015/2016. Jak co roku, w uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele innych szkół pijarskich z całej Polski.

Wyjechaliśmy o godzinie 9. Po półtorej godziny dotarliśmy na miejsce. Na samym początku poszliśmy do kaplicy pomodlić się do Matki Boskiej. Następnie przeszliśmy do sali, gdzie przygotowany był poczęstunek. Kilkanaście minut później odbyło się przywitanie przybyłych. 

Zostaliśmy podzieleni na grupy. Grupa młodzieży z Łowicza i Poznania przeszła do świetlicy, gdzie przygotowana była prezentacja prowadzona przez Łukasza Andersa. Skupiała się ona na temacie anonimowości w sieci, szczególnie anonimowości na Facebooku oraz zagrożeń płynących z umieszczania zdjęć w internecie. 

Kolejnym punktem wycieczki była msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, której przewodniczył biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha, wygłosił on homilię pod hasłem ,,Otwórzcie się”. Nabożeństwo koncelebrowali wspólnie z biskupem ojcowie pijarzy na czele z o. Józefem Matrasem, prowincjałem polskiego zakonu pijarów. Poszczególne szkoły reprezentowane były przez poczty sztandarowe. Zespół muzyczny z naszego gimnazjum włączył się śpiewem w liturgię. Potem zostaliśmy zaproszeni na obiad. 

Ostatnim elementem wyjazdu był festyn. Można tam było m.in. postrzelać z karabinu do paintballa oraz wziąć udział w loterii. Po godzinie 15 wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Uważam, że wyjazd był udany. Prezentacja była ciekawa, a biskup wygłosił pouczającą homilię. Pierwszy raz brałam udział w takim uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, a wyjazd spełnił moje oczekiwania.

Małgorzata Kosiorek, kl. I a