Śladami powstania styczniowego

Śladami powstania listopadowego – taki tytuł nosiła piątkowa wycieczka klas trzecich LO do stolicy. 
Naszą wyprawę zaczęliśmy od miejsca, w którym znajduje się kamień upamiętniający tzw. Redutę Ordona, gdzie pan dyrektor przybliżył nam realia początku XIX wieku. Następnie wspólnie dokonaliśmy porównania faktów historycznych z utworem Mickiewicza, którego fragment przeczytało dwóch naszych kolegów. Pozwoliło nam to poczuć ducha historii tego miejsca.
Potem udaliśmy się na Cytadelę Warszawską. Została ona wzniesiona z rozkazu cara Mikołaja I na terenach m. in. dawnego internatu Zakonu Pijarów. Co ciekawe, to właśnie od terenów zajmowanych przez zakonników dzielnica obecnie nosi nazwę Żoliborz. Ówcześni Pijarzy szczycili się pięknymi ogrodami na wysokim brzegu Wisły, co w języku francuskim tłumaczyło się Joli Bord – Piękny Brzeg. 
Przed wejściem do Zamku Królewskiego skorzystaliśmy z okazji i zatrzymaliśmy się przed Kolumną Zygmunta oraz Pałacem Prezydenckim, a także Collegium Nobilium.
W samym zamku podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna z nich ruszyła na zwiedzanie zamku tropem Pana Tadeusza. Jej członkowie mieli okazję przymierzyć strój prawdziwego sarmaty. Z kolei druga grupa skupiła się na motywie ad fontes, szukając w królewskich salach elementów charakterystycznych dla antyku. Następnie podziwialiśmy obrazy Matejki, Bacciarellego, Rembrandta oraz Canaletta. Dzieło Matejki Rejtan – Upadek Polski analizowaliśmy przy akompaniamencie piosenki Jacka Kaczmarskiego. Dzięki temu powtórzyliśmy wiedzę nie tylko z zakresu mitologii czy Mickiewiczowskiej epopei, lecz także zgłębiliśmy symbolikę zawartą w obrazach mistrzów. 
Na koniec wycieczki zajechaliśmy pod Pałac Belwederski, będący niegdyś siedzibą księcia Konstantego. Co prawda, nie weszliśmy do środka, ale dowiedzieliśmy się o przebiegu wydarzeń, które miały miejsce w noc listopadową 1830 roku.
Mimo zmęczenia i mroźnej pogody, w radosnej atmosferze ruszyliśmy w drogę powrotną do Łowicza.

Jagoda Znyk, klasa III HL