Spotkanie maturzystów z absolwentem naszego liceum

W ostatnim tygodniu kwietnia odbyło się w szkole spotkanie maturzystów z Adamem Burzykowskim, absolwentem naszego liceum, studentem II roku europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoznał on uczniów klasy humanistycznej z realiami studiowania, specyfiką studiów, wymaganiami i ich przebiegiem oraz różnymi aspektami życia studenckiego, np. uczestnictwem w obozach integracyjnych, działalnością w samorządzie studenckim czy udziałem w zawodach sportowych. Przedstawił także w postaci krótkiej prezentacji kryteria obowiązujące przy rekrutacji na wydziały UW.  

Grupa uczniów naszego liceum zamierza podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim na różnych wydziałach i takie spotkania są im bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji o swojej przyszłości. Dlatego dziękujemy Adamowi za przekazaną wiedzę i drobne upominki, i zapraszamy do ponownego spotkania w przyszłym roku szkolnym, natomiast tegorocznym maturzystom życzymy wysokich wyników na egzaminie maturalnym i dostania się na wymarzone studia.

Elżbieta Rutkowska