Spotkanie z politechniką 

Dnia 21 kwietnia nasza klasa  wraz ze starszymi kolegami z klas drugich wybrała się na Politechnikę Łódzką z okazji odbywającego się tam XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Po dotarciu na miejsce wszyscy otrzymaliśmy ulotki, które zawierały program imprez festiwalowych i udaliśmy się do głównej auli na oficjalne otwarcie. Następnie przeszliśmy do sal, gdzie odbywały się wybrane przez nas wykłady. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – poruszano tematy dotyczące matematyki, fizyki, chemii, biologii, a także informatyki i socjologii.

W wielu przypadkach sale wykładowe były tak oblegane, że trudno było dostać się do środka, a co dopiero zająć miejsce siedzące, jednak ciekawie przekazane informacje na interesujące nas tematy wynagradzały wszelkie niedogodności. Mieliśmy sposobność poszerzyć naszą wiedzę na wiele tematów – dowiedzieliśmy się m.in. na czym polega druk 3D, jaką rolę odgrywa obrazowanie Ramana w walce z nowotworami, jak może na nas wpłynąć niższy wiek emerytalny, zobaczyliśmy na własne oczy grafen, poznaliśmy liczne ciekawostki matematyczne. Poza tym nauczyliśmy się jak efektownie pracować w grupie oraz korzystać Facebooka, który jest dużym zasobem przydatnej wiedzy. Ogromnym plusem był także sam fakt, że wszystkie wykłady odbywały się w przeznaczonych to tego salach lub aulach, dzięki czemu mogliśmy zwiedzić Politechnikę Łódzką i zobaczyć jak mniej więcej wyglądają na niej zajęcia – dla tych, którzy rozważają studiowanie na tej uczelni było to bardzo cenne doświadczenie. 

Weronika Plichta i Monika Wojciechowska kl.IPE