Stypendia i nagrody

Pan Dyrektor oraz ojciec Rektor wręczyli uczniom stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach.

Z wielką radością informujemy, że pani Elżbieta Cywińska, nauczycielka matematyki w pijarskim liceum ogólnokształcącym, otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty, która jest zwieńczeniem dotychczasowych sukcesów pedagogicznych i dydaktycznych w pijarskim liceum ogólnokształcącym. Pani Elżbieta Cywińska znalazła się w wąskim gronie najlepszych nauczycieli województwa łódzkiego wyróżnionych tą nagrodą.

Serdecznie gratulujemy!