Sukces olimpijski biologów

 Aleksandra Pietrzak z kl. III BCH i Małgorzata Kosiorek z kl. IIBCH awansowały do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Po raz kolejny mamy swoich przedstawicieli w jednej z kilku prestiżowych olimpiad w Polsce.

  Osiągnąć taki sukces wcale nie było łatwo. Przygotowania do olimpiady uczennice rozpoczęły w zeszłym roku szkolnym opracowując tematykę pracy badawczej zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej i możliwościami nowoczesnej pracowni biologicznej w naszej szkole.
Kolejny etap to zatwierdzenie tematu pracy i świetnie zdany egzamin pisemny zawodów I stopnia, w których brało udział 1500 uczestników z całej Polski. W listopadzie i grudniu uczennice analizowały wyniki przeprowadzonych badań i pisały prace badawcze. Pozytywna weryfikacja prac przez Komitet Ogólnopolski Olimpiady Biologicznej zapewniła awans i daje możliwość przystąpienia do zawodów okręgowych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Nawrocka