VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Zuzannna Skomiał z III HL4 oraz Bartosz Stań z II PE w kulturoznawstwie brytyjskim poruszają się bardzo dobrze.

W VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii zajęli miejsca : Bartosz drugie, natomiast Zuzanna trzecie. Ta edycja konkursu dotyczyła Walii. Uczestnicy mieli za zadanie dobrze napisać test sprawdzający wiedzę o tej części Wielkiej Brytanii oraz przygotować prezentację na dowolny temat związany z Walią i zaprezentować ją przed komisją . Bartek i Zuzia uzyskali wysoki wynik z testu oraz wykonali i przedstawili prezentację w języku angielski.

Dzięki temu uzyskali wysokie noty członków komisji i miejsce na podium. Gratulujemy serdecznie.