I Kongres Nauczycieli Fizyki

      W dniach 14-16 września w Łodzi odbył się I Kongres Nauczycieli Fizyki.
Celem Kongresu była integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji.

   Kongres zawierał liczne sesje plenarne i dyskusje panelowe dotyczące najważniejszych praktycznych zagadnień decydujących o możliwości osiągania oczekiwanych efektów nauczania fizyki. Podczas pierwszego dnia kongresu wysłuchaliśmy wykładów min. prof. dr hab. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, prof. dr hab. Stanisława Dylaka i prof. dr hab. Andrzeja Wysmołka. Można było wziąć udział w wielu (odbywających się równolegle) warsztatach, min.: Problemy Dydaktyki Fizyki, Sposoby osiągania celów edukacji fizycznej. Zajęcia te umożliwiały poznawanie, dyskutowanie i współtworzenie praktycznych rozwiązań, możliwych i koniecznych do wprowadzania do nauczania i uczenia się fizyki przez uczniów. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty zatytułowane „Radioaktywne lekcje fizyki”, które prowadził Zasław Adamaszek, autor książek z serii „Laboratorium w szufladzie”. Okazuje się, że zajęcia doświadczalne dotyczące promieniotwórczości można prowadzić w sposób całkowicie bezpieczny. Zobaczyliśmy jak z łatwo dostępnych materiałów skonstruować przyrządy pomiarowe, gdzie znaleźć bezpieczne źródła promieniowania, oraz jakiego typu pomiary można przeprowadzić.
Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że uda nam się wziąć udział w kolejnych.

M. Tarka              
A. Wawrzyniecka