,,WAŻNE POWODY OSZCZĘDZANIA WODY”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021w ramach ,,Programu edukacji ekologicznej w Powiecie Łowickim na rok 2021’’ w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju w Łowiczu zrealizowano projekt ekologiczny ,,Ważne powody oszczędzania wody”.

Celem projektu była edukacja ekologiczna uczniów, wzrost poziomu wiedzy w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i podejmowanie codziennych działań oszczędzania wody mających na celu zminimalizowanie jej skutków.

15 kwietnia 2021r. został ogłoszony konkurs dla uczniów na wykonanie broszury o tematyce ekologicznej. Uczniowie, łącząc zainteresowania informatyczne z ekologicznymi i przyrodniczymi, podjęli się wykonania  broszur o tematyce związanej z ochroną wody.

Wszystkie prace wykonane zostały w sposób przemyślany, kreatywny i z wykazaniem dużej wiedzy na temat zasobów wody na Ziemi, jej codziennego zużycia i sposobów oszczędzania.

Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Nawrocka –nauczyciel biologii, Jolanta Kosiorek- nauczyciel chemii i Anna Rzepecka- nauczyciel plastyki wyłoniła zwycięzców:

I miejsce- Strugińska Agata
II miejsce – Kuś Lidia
III miejsce- Kazimierczak Oliwia

Nagrodami w konkursie były plecaki turystyczne. Gratulujemy!