Wielkopostny Dzień Skupienia dla nauczycieli w pijarskich szkołach w Łowiczu

W godzinach popołudniowych 23 lutego (piątek) nauczyciele Pijarskiej Szkoły uczestniczyli w dniu skupienia, który rozpoczął się wspólnym różańcem w kościele. Po nabożeństwie Msza Święta, a po niej Droga Krzyżowa dla wszystkich wiernych, podczas której rozważania odczytywali nauczyciele. Głównym punktem programu i spotkania w tym dniu, była konferencja o. Piotra Różańskiego SP, Rektora kościoła pijarskiego  w Cieplicach, a przed laty pracującego w naszej szkole. Tematem rozważań ojca Piotra było omówienie założeń programu formacyjnego dla środowisk pijarskich w całym zakonie. Po wysłuchaniu prelekcji, mającej stać się fundamentem do pracy na kolejne lata i po krótkim spotkaniu integracyjnym zakończono Dzień Skupienia.