Wycieczka na Uniwersytet Łódzki

12 listopada 2012r. klasa IB Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunem – panią Kamilą Stępień miała okazję uczestniczyć w wycieczce na Uniwersytet Łódzki. Uczniowie spotkali się tam z dr. hab. Jackiem Patykowskim. Na początku zapoznał on ich z poszczególnymi pomieszczeniami i wyposażeniem pracowni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie z pomocą pana profesora przeprowadzali doświadczenia, np. spektrofotometrię absorpcyjną chlorofilu oraz badali m.in. właściwości fluorescencyjne tego barwnika. Na koniec profesor Patykowski pokrótce skomentował poczynania uczniów, wyjaśniając interesujące ich zagadnienia i wyraził nadzieję na dalszą współpracę z nimi. „Również i my podzielamy jego entuzjazm i nie możemy się już doczekać, aby ponownie odwiedzić Uniwersytet Łódzki i dowiedzieć się wielu nowych, fascynujących rzeczy” – mówi jedna z uczennic klasy IB, zatem ośmielę się twierdzić, że wycieczkę zdecydowanie należy zaliczyć do udanych.