Wyjazd chóru szkolnego do Teatru Wielkiego w Łodzi

             Dnia 28.11.2018 r. wybraliśmy się z panią Marzeną Myszuk do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę „Halka” Stanisława Moniuszki w ramach bonusu za całoroczny udział w chórze w roku szkolnym 2017/2018 przyznanej przez pana Dyrektora Przemysława Jabłońskiego.

Towarzyszyły nam również pani Justyna Sikora i pani Ewelina Kwaczyńska. Zanim udaliśmy się na widowisko operowe, pani Marzena Myszuk przygotowała nas do odbioru tego dzieła. 

        Przed rozpoczęciem opery mogliśmy uczestniczyć w uhonorowaniu dyrygenta pana Andrzeja Knapa owacją i odśpiewaniu przez artystów i publiczność „Sto lat” z okazji 40-lecia jubileuszu pracy artystycznej. Po tym wzniosłym akcencie, zapatrzeni w scenerię przybraną w księżyc i niebo pełne chmur oraz wsłuchani w uwerturę podziwialiśmy kolejne sceny „Halki”.
          Tytułową Halką była Dorota Wójcik, która niemalże cały czas śpiewała na scenie.
        To było dla nas prawdziwe zaskoczenie, gdyż mogliśmy prawie jednocześnie słuchać muzyki – śpiewu i orkiestry, oglądać piękne, dawne stroje i podziwiać tańce, które rozpoczęły się już na początku od słynnego poloneza. Przedstawienie trwało prawie trzy godziny, ale kiedy wyszliśmy na przerwę po pierwszej części, chcieliśmy szybko wracać na widownię, by zachwycać się artystyczną atmosferą. 
W drodze powrotnej, mimo zmęczenia i późnej pory towarzyszyły nam duże emocje. Rozpoczęły się dyskusje i wymiana odczuć. To chyba dlatego tak szybko minęła nam droga powrotna do Łowicza, gdzie czekali na nas nasi rodzice.
          Dziękowaliśmy pani Marzenie Myszuk, że mogliśmy zobaczyć tak wspaniałą polską operę i mamy nadzieję, że niedługo skorzystamy znowu z takiej wspaniałej wycieczki.