Wykład ks. Nowosielskiego

Dnia 26 lutego w czasie comiesięcznego spotkania z rodzicami odbyła się w naszej szkole prelekcja ks. doktora Mirosława Nowosielskiego zatytułowana „Wychowanie jako pomoc w rozwoju”. Ksiądz Nowosielski – kapłan diecezji łowickiej – przybył do nas już po raz kolejny, gdyż jego poprzednie wykłady dla rodziców spotkały się w naszej szkole z dużym zainteresowaniem z ich strony.

Ksiądz doktor jest bowiem uznanym psychologiem, wykładowcą na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem duchowym, rekolekcjonistą i moderatorem wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzona przez niego poradnia specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. W swej prelekcji ks. Nowosielski skupił się przede wszystkim na zjawisku nadmiernego korzystania dzieci i młodzieży z rozmaitych mediów elektronicznych, które dają nieograniczony dostęp do rozmaitych, niekiedy groźnych treści i wpływają na zaburzenie relacji z rodzicami. Podkreślał wagę konsekwencji w wychowywaniu pociech i codziennego z nimi dialogu. Ubolewał nad faktem, że statystyczny polski rodzic rozmawia ze swym dzieckiem jedynie 4 minuty dziennie. Ksiądz wskazał sposoby formułowania pytań do najmłodszych, tak by nie czuli się zdominowani przez rodziców i mieli wybór w podstawowych kwestiach związanych z codziennym życiem np. ubiorem, czy rodzajem posiłku. Pouczył także, jak starsi powinni odpowiadać na propozycje i żądania potomków, by uzmysłowić im powody swego stanowiska, zmusić do przemyślenia własnych pomysłów i wyciągnięcia wniosków. W czasie prelekcji rodzice usłyszeli nie tylko o teoretycznych ustaleniach psychologów związanych z rozwojem osobowości młodego człowieka, ale otrzymali także konkretne wskazówki, jak radzić sobie w rozmaitych sytuacjach wychowawczych. Na koniec ks. Nowosielski przekazał dyrektorowi Szkół Pijarskich zbiór prostych ćwiczeń wychowawczych dla rodziców do zrealizowania w najbliższych tygodniach. Rodzice uczestniczący licznie w spotkaniu mieli okazję skorzystać z indywidualnych porad ks. Nowosielskiego i wymienić się z nim refleksjami.