XIV Indywidualne Mistrzostwa Łowicza i Powiatu Łowickiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu

W dniu 12.03.2014 r. na Pływalni Miejskiej odbyły się XIV Indywidualne Mistrzostwa Łowicza i Powiatu Łowickiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu. Organizatorem tych zawodów było Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu przy wsparciu Burmistrza Miasta Łowicza i Starosty Powiatu Łowickiego. Zorganizowanie tych zawodów było możliwe również dzięki życzliwości dyrektora OSiR-u, który udostępnił pływalnię.

Do zawodów przystąpiło 72 uczniów z czterech szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju. W ramach zawodów rozegrano wyścigi dziewcząt i chłopców na dystansie 50m. trzema stylami: grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Wszystkie wyścigi odbywały się z podziałem na kategorie wiekowe. Łącznie rozegrano 18 wyścigów.

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w każdym wyścigu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i medalami. Dla urozmaicenia zawodów odbył się na koniec wyścig sztafetowy 6 x 50m stylem zmiennym. Każdą szkołę reprezentowały w sztafecie 3 dziewczęta i 3 chłopców. Wszyscy uczestnicy trzech najlepszych sztafet otrzymali medale.

W trakcie zawodów prowadzono również punktację zespołową. Końcowe wyniki były następujące:

•Pijarskie Gimnazjum KP  –  116 pkt

•Gimnazjum nr 2               –   99 pkt

•Gimnazjum nr 1               –   32 pkt

•Gimnazjum nr 3               –   31 pkt

Za zajęcie trzech najwyższych miejsc w punktacji zespołowej szkoły otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkowych. Nagrodę w postaci pompki do piłek otrzymał zespół, który zajął IV miejsce. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie otrzymali słodkie upominki w postaci czekolad.

Bezpośrednio organizacją tych mistrzostw zajmowali się nauczyciele wf z Pijarskich Szkół:  Bożena Mostowska, Sebastian Popiel i Tadeusz Rutkowski. W przebiegu zawodów pomagali uczniowie Pijarskiego LO.

W ceremonii wręczenia dyplomów, medali, pucharów i nagród rzeczowych uczestniczyli: dyrektor Pijarskich Szkół w Łowiczu p. Przemysław Jabłoński oraz burmistrz Łowicza p. Krzysztof Jan Kaliński. Wszystkie puchary oraz część medali ufundował Burmistrz Miasta Łowicza, natomiast nagrody rzeczowe ufundował Starosta Powiatu Łowickiego. Drugą część medali oraz czekolady dla wszystkich uczestników zawodów ufundował Dyrektor Pijarskich Szkół w Łowiczu.

Organizatorzy składają podziękowanie za finansową i rzeczową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.