XXVII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

W dniach 4-5 listopada 2016r, w Auli O.A. Kordeckiego na Jasnej Górze odbyło się XXVII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, w którym uczestniczył Pan dyrektor Przemysław Jabłoński oraz 2 nauczycieli Pani Anna Wojtasiak oraz  Pani Agata Pietrasik-Leśniak. Tegoroczne forum opatrzone było myślą przewodnią Naszego Papieża Jana Pawła II ‘’ Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa- naszej nadziei (por.Ef 2, 12;4,20). Słowa te wypowiedział Papież podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku.

W ciągu tych dwóch dni mieliśmy niebywałą szansę wysłuchać wykładów znakomitych osobistości  między innymi Ks. Abp Stanisława Gądeckiego, Ks. Prof. Dr hab. Piotra Mazurkiewicza, Ks.  Prof. Dr hab. Waldemara Chrostowskiego, Ks. Dr Marka Studenskiego oraz wielu innych. Podczas prelekcji rozważaliśmy wiele trudnych tematów dotyczących wychowania i nauki  młodzieży. Mieliśmy również możliwość  uczestnictwa w Mszach Świętych w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której to zawierzyliśmy szkolnictwo katolickie. Nasze spotkanie było niebywałym przeżyciem dla wielu nauczycieli oraz szansą na głębszą refleksję nad kwestiami wiary oraz wychowania.