XXXVI Olimpiada Filozoficzna licealistów

Pijarska nie odpuszcza…, a już z filozofii to na pewno! W roku szkolnym 2023/2024 na przygotowanie się do olimpiady filozoficznej zdecydowało się 4 uczniów. Fortuna fortis adiuvat! (łac. Śmiałym sprzyja szczęście). Czy to zawołanie Terencjusza zadziała? Sprawdzimy.
Na zajęcia z filozofii chodziły 4 osoby i tyle też przygotowało prace na etap szkolny. Cała grupa się zakwalifikowała do eliminacji rejonowych, na które ostatecznie pojechały 3 uczennice: Malwina Starzyńska (3PM), Julia Koza (2PE) i Zuzanna Chojnacka (2HL). Zawody odbyły się 13 grudnia (sobota) 2024 w skierniewickim LO im. B. Prusa. Do finałów
rejonowych w formule komisyjnej dotarły ostatecznie Malwina i Julia. Niestety Zuzi brakło punktów z testu. Uczestnicy olimpiady mieli samodzielne napisać esej filozoficznego na jeden z zadanych tematów (a proponowane są trzy) na co przeznaczone było 2,5h, oraz rozwiązać test z zakresu wiedzy filozoficznej (1h). Temat nie jest łatwy…, zwłaszcza, że w Pijarskiej uczniowie uczestniczą tylko w jednorocznym kursie z filozofii w klasach pierwszych liceum. Trudno oczekiwać, żeby w tej formule przyswoić zakres przedmiotu z całej szkoły średniej. Dlatego dla chętnych,
prowadzone są zajęcia dodatkowe z filozofii – 1h w sobotę. Kto ma siłę, może przychodzić. Można traktować te zajęcia jako przygotowanie do matury lub przygotowanie do olimpiady. A najlepiej pomyśleć i o tym, i o tym. To spory wysiłek, intensywna nauka i liczne lektury. Wymaga samodzielności i dobrego zorganizowania. Jeśli się uda, a uczeń dotrze do finałów, ma „z automatu” zdaną maturę z filozofii na 100% i indeks na studia humanistyczne (np. prawo lub psychologię). Jest o co grać. Nauczyciel może inspirować, ale z ogromem materiału uczeń zmierzy się sam. Opiekunem pijarskich olimpijczyków na Olimpiadę Filozoficzną jest p. Paweł Kolas – nauczyciel filozofii w pijarskim LO. Olimpiada filozoficzna składa się z 3 etapów. Pierwszy to napisanie samodzielnej pracy filozoficznej na wybrany przez temat z listy, ogłoszonej przez Komitet OF jeszcze w wakacje. Praca ta jest pisana samodzielnie. W tym roku z Pijarskiej wyszła jedna z najlepszych prac tego etapu – Malwina Starzyńska otrzymała najwyższą ocenę komisji w całym rejonie! Następny stopień składa się z 2 części: eseju filozoficznego (1) i testu (2) z wiedzy filozoficznej (test wyboru – jedno- i wielokrotnego, uzupełnianie treści tekstów, ich interpretacja, definiowanie pojęć, sprawdzenie znajomości poglądów filozofów i kierunków, cześć z logiki formalnej i rachunku zdań itp.). Ci, którzy przejdą i test, i uzyskują najwyższą punktację eseju, docierają do finałów: to egzamin z filozofii wobec komisji. Trzeba wylosowane tematy (3 zagadnienia) zdać – przedstawić je i odpowiedzieć na pytania komisji. Dopiero wtedy, olimpijczyk ma szansę na tytuł finalisty lub laureata, bo po rekomendacji z rejonu jedzie na finały do Warszawy. W ubiegłym roku Malwina i Julia otarły się o finał centralny. Jak będzie w tym roku? W piątek (19.1.2024) dziewczyny jadą na egzamin, który zdecydują o nominacji. Gratulujemy „tego co już” i wszyscy trzymamy kciuki za następne wyzwanie.
Aleksandra Karniszewska, kl. 3PM

Redakcja Naszego Listu