„Nie ma wolności bez niepodległości”

    To już 100 lat minęło od odzyskania przez Polskę. Czy wiemy, jak ważna jest to dla nas rocznica? Czy mamy świadomość, czym było dla Polaków odzyskanie niepodległości po 123 latach zniewolenia? Czy doceniamy wolność, która wydaje się być dziś czymś oczywistym? Przedstawienie, które zostało pokazane 11 listopada 2018 roku na deskach naszej szkolnej sceny, próbowało odpowiedzieć na te pytania.

    O godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczystość, która wpisała się w obchody ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy – 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Już przed tą godziną zaczęli się schodzić pierwsi widzowie, by po kilkunastu minutach zapełnić wszystkie miejsca.

   Uroczystość rozpoczęła się od kilku pieśni w wykonaniu szkolnego chóru dyrygowanego przez panią Marzenę Myszuk. Później widzowie mogli zatrzymać się na wydarzeniach z przeszłości Polski, śledząc przedstawienie przygotowane przez panią Ewę Komuńską i Piotra Komuńskiego. Uczniowie grający w poszczególnych scenach pokazywali, dlaczego Polacy wytrwale walczyli o wyzwolenie ojczyzny. Oglądając spektakl, mogliśmy cofnąć się do XIX wieku i poczuć, jak żyło się w czasach zaborów, kiedy Polacy nie mogli w urzędach mówić po polsku, w szkole zmuszano dzieci, by modliły się w obcym dla siebie języku, a ludzie musieli opuszczać własny dom i pracę, bo to nie podobało się zaborcom. Był też akcent pijarski – w XIX wieku pijarzy zostali zmuszeni przez Rosjan do opuszczenia Łowicza. Atmosferę podniosłości podkreślały też piosenki w wykonaniu solistów ze scholi prowadzonej przez panią Natalię Kędziorę.

  Przedstawienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród widzów, o czym świadczyły owacje na stojąco po jego zakończeniu. Niezwykle ważnym momentem było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego przez aktorów, scholę, chór i przybyłych widzów na zakończenie przedstawienia.

  Oglądane sceny walki naszych przodków o polskość mogły nas na nowo zainspirować do tego, by być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami  i żyjemy w niepodległym państwie.

Ewa Komuńska