Zdalne nauczanie czyli kolejne wyzwania

    Sytuacja w jakiej znaleźli się uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z powodu pandemii nie należy do łatwych. Szkoły od połowy marca funkcjonują zupełnie inaczej niż do tej pory.
To wyzwanie, przed jakim stanęliśmy powoduje, że musimy zmienić nasz sposób nauczania, a przede wszystkim pomóc zapewnić uczniom właściwe warunki pracy, czyli niezbędny sprzęt.

Według ankiety przeprowadzonej przez portal Librus Rodzina, 1/3 rodziców boryka się z dostępnością sprzętu – nie jest w stanie zapewnić każdemu dziecku urządzenia do nauki online. Sprzęt jest w tych rodzinach współdzielony. Naszej szkole udało pozyskać się 15 nowych komputerów, z czego szkoła zakupiła 8, powiat przekazał 4 i miasto kolejne 4. Komputery zostały przekazane uczniom i nauczycielom, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie.

            Nauczanie zdalne odbywa się na wiele sposobów. Są lekcje online, przesyłane treści przez dziennik elektroniczny, uczniowie porozumiewają się z nauczycielami przez różne, popularne komunikatory. Jedni i drudzy wykazują zaangażowanie, zrozumienie i chęć współpracy. Uczniowie tęsknią za kontaktem z rówieśnikami, codziennym rytmem dnia i bezpośrednią relacją z nauczycielem. Jednocześnie doceniają elastyczne godziny zajęć i pracy indywidualnej, a przede wszystkim wzmacniają samodzielność w wyszukiwaniu informacji, organizacji pracy i dyscyplinie czasu.

            Trudne to czasy, ale starajmy się docenić pozytywne strony tej sytuacji – wszyscy tęsknią za normalnym powrotem we wrześniu do szkoły!