Złożenie kwiatów na grobie śp. biskupa Józefa

18 marca, w przeddzień uroczystości ku czci św. Józefa nauczyciele z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu udali się do Żdżar i złożyli kwiaty na grobie śp. biskupa Józefa Zawitkowskiego. W ten sposób grono pedagogiczne pragnęło wyrazić wdzięczność pasterzowi, który uczynił wiele dobrego dla diecezji, Łowicza oraz jego mieszkańców.