Absolwenci o pijarskiej – „Dla ostatnich niezdecydowanych”

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Uniwersytet Warszawski                                                           Uniwersytet Warszawski

 

   Politechnika Warszawska                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

   Politechnika Warszawska                                   Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej                                            Uniwersytet Warszawski

 

  Politechnika Warszawska                                                 Szkoła Główna Handlowa