Ćwiczenia ewakuacyjne

Próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników Pijarskiej Szkoły Królowej Pokoju przebiegła wyjątkowo sprawnie i bez żadnych niespodziewanych przeszkód.

W ciągu trzech minut, 20 września, wszyscy opuścili mury szkoły i udali się do kościoła oo. Pijarów, który jest miejscem docelowym ewakuacji.

           Bezpieczna i błyskawiczna ewakuacja była możliwa dzięki dobrej organizacji i wcześniejszemu szkoleniu, które co roku przechodzą nauczyciele i uczniowie. Nauczyciele w pierwszym tygodniu szkoły, na zajęciach EDB oraz lekcji wychowawczej, zaznajamiają uczniów, w szczególności nowo przybyłych do szkoły, z procedurami i planem ewakuacji.

            Przypominanie o konieczności wyznaczenia osoby na początku i na końcu grupy, pozostawienie wszystkich rzeczy w salach z otwartymi drzwiami i przejście szybkim krokiem, bez biegania w kierunku odpowiedniego wyjścia ewakuacyjnego, słyszane kolejny raz wydaje się banalnie proste, czy wręcz zbędne, jednakże w sytuacji realnego zagrożenia może uratować życie wielu osób.

 

M. Wiśniewska