Gimnazjaliści na tropie zdrowego żywienia

Chętni uczniowie z trzecich klas Pijarskiego Gimnazjum pod opieką p. Kamili Stępień wzięli udział w konkursie: „Sklepiki szkolne- zdrowa reaktywacja” wykonując projekt „Zdrowie z klasą”. W ramach tego konkursu grantowego uczniowie wykonali prezentację multimedialną na temat zdrowego żywienia i zapoznali z nią uczniów gimnazjum. Gimnazjaliści przyczynili się w dużym stopniu do otrzymania dofinansowania przez szkołę na zmianę wyglądu zewnętrznego sklepiku oraz na propagowanie zasad zdrowego odżywiania. Projekt  w całości dofinansowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

K.S.