II Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego

W dniach 19-21 października 2012 roku, w Sulejówku pod Warszawą odbyło się II Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego. Uczestnicy – 50 osób – reprezentowali pijarskie szkoły, parafie, świetlice i Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy, Bolszewa, Elbląga, Poznania, Łowicza, Jeleniej Góry, Rzeszowa i Krakowa. Przybyły osoby, które związane poprzez pracę z pijarskimi dziełami, pragną swoją formację duchową i wzrastanie w wierze przeżywać w charyzmacie kalasantyńskim tworząc Pijarskie Wspólnoty Wiary (PWW). 

Doświadczeniem rocznej już pracy we Wspólnocie dzieliła się grupa elbląska, ukazując jak w praktyce wygląda formacja, równocześnie odpowiadając na obawy i lęki tych, którzy na tę drogę chcą wejść. 

 

Ojciec Sławomir Dziadkiewicz, duszpasterz wspólnoty w Elblągu, ukazał w swej sobotniej konferencji Pijarską Wspólnotę Wiary jako zaproszenie do wejścia na górę z Chrystusem, które wymaga zaufania, trudu, a przede wszystkim poukładania życia zgodnie z wolą Boga. 

Wierzymy, że miejsce, w którym każdy z nas jest, nie jest przypadkowe i mamy je odbierać jako powołanie do konkretnego działania – do pracy nad sobą i dawania siebie innym. Przedstawili to z charakterystycznym dla południowców temperamentem goście z Hiszpanii – członkowie Rady Generalnej Bractwa SP, Constanza de la Marinas i Patxi Ilarraz. Ukazali strukturę i istotę działania, zadziwiając wymiarem braterstwa we Wspólnocie. Zamknięciem całości były słowa Ojca Mateusza Pindelskiego o misji PWW. 

W czasie spotkania był czas na modlitwę, adorację, osobistą refleksję w ciszy, rozmowę a nawet wieczorną zabawę. 

Msza święta na zakończenie i rozesłanie stanowiła mocny i radosny akcent uświadamiając, że jesteśmy posłani do pracy nad sobą i dla innych. 

O tym, że do powstania Pijarskich Wspólnot Wiary Polska Prowincja Zakonu Pijarów przywiązuje dużą wagę, świadczy obecność na spotkaniu Ojca Prowincjała Józefa Matrasa, Asystenta Generalnego Ojca Mateusza Pindelskiego oraz wielu innych pijarów. Spotkanie było przygotowane przez oba Sekretariaty ds. Formacji Współpracowników Świeckich. 

Źródło: www.pijarzy.pl

http://www.pijarzy.pl/?strona,doc,pol,glowna,1331,0,5822,1,1331,ant.html