Kangur 2019

   Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

   W naszej szkole uczniowie, co roku, chętnie biorą udział w Kangurze. W tej edycji prawie 100 przystąpiło do rozwiązywania zadań matematycznych. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy i gimnastykowali swe głowy przez 75 minut. Na wyniki musimy nieco poczekać. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę – zabawkę logiczną – układankę, więc radość na twarzach była od razu zauważalna.