Zapraszamy od 1 września do Pijarskiej – Targi w Łowiczu i Skierniewicach

Dnia 13 marca w Skierniewicach oraz 20 marca 2019 r. w Łowiczu odbyły się Targi Edukacyjne dla uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum. Wśród wielu szkół swoją ofertę przedstawiło również Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

Nasi uczniowie zachęcali przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum do wybrania naszej szkoły i rozpoczęcia nauki od 1 września 2019 r. Rozdawali ulotki, z których można było dowiedzieć się o warunkach przyjęcia do szkoły oraz nachyleniach otwieranych klas. Obok istniejącej już klasy politechniczno-ekonomicznej na uwagę zasługują dwa nowe nachylenia: lingwistyczno-humanistyczne oraz medyczno-biologiczne. Otwarcie takich klas jest wyjściem do uczniów, by mieli możliwość jeszcze większego wyboru studiów. Przyszli absolwenci mogli zapoznać się z gazetką „Nasz List”, zbiorem zadań z matematyki przygotowanym przez naszych uczniów czy filmami z wydarzeń w Pijarskich Szkołach. Otrzymywali oprócz ulotek dodatek do ulotki z informacjami dotyczącymi wyników szkół ponadgimnazjalnych z egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2017/2018, miejsc, jakie szkoły zajęły w rankingu „Perspektyw”. Możemy pochwalić się dużymi sukcesami: najlepsze wyniki z wszystkich przedmiotów maturalnych, które przyczyniły się do zdobycia 63 miejsca w rankingu Perspektyw. Wiele zainteresowania wzbudzały wśród przybyłych doświadczenia, jakie wykonywali nasi uczniowie.