Karta rowerowa uczniów klas 5

W dniu 6 czerwca 2023 roku uczniowie klas Va i Vb  Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

Egzamin odbył się na terenie SP 1, dzięki uprzejmości pani dyrektor  Teresy Sokalskiej- Lebiody. Egzamin przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach, wespół z nauczycielem wychowania komunikacyjnego i techniki. Egzamin praktyczny odbył się w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego.

Celem egzaminu było:
– popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
– kształtowanie nawyków właściwego zachowania na drodze,
– popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali: instruktorzy WORD,koordynator wychowania komunikacyjnego i techniki p.Anna Rzepecka, wychowawcy klas, nauczyciele przyprowadzający i odprowadzający uczniów.

  Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili w tym dniu do egzaminu- zdali go. Jako prezent otrzymali od panów z WORD worki na buty, opaski odblaskowe.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.