„Kręte drogi”

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Tym razem nie 11, ale 12 listopada spotkaliśmy się na tradycyjnym przedstawieniu z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wieczorem o godzinie 17 sala gimnastyczna Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu wypełniła się widzami, którzy mieli możliwość obejrzenia przedstawienia poświęconego kształtowaniu się granic II RP.

Była to opowieść o tym, jak kształtowało się niepodległe państwo polskie. Była to rzecz o ludziach, którzy oddali wiele, by Polska była wolna i miała jak najlepsze warunki rozwoju. Była to opowieść o tym, jak kształtowały się granice niepodległej Polski.

Powstanie wielkopolskie, sprawa wypełnienia obietnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona dotyczącej uzyskania dostępu do Bałtyku, wojna polsko-bolszewicka i problem Górnego Śląska to „kręte” i niejednokrotnie trudne drogi do kształtu niepodległej Polski.

Ważnym momentem była wzruszająca scena zaślubin z morzem z lutego 1920 r., czy też dynamiczna rekonstrukcja bitwy o Górę Świętej Anny w czasie III powstania śląskiego. Na uwagę zasługuje dbałość o szczegóły ubioru aktorów czy zmiana dekoracji w czasie przedstawienia.

Ciekawe przedstawienie było zasługą wspaniale grających aktorów, których liczba wyniosła prawie 50 osób oraz ich opiekunów – reżyserów, autora scenariusza, opiekunki scholi – p. Moniki Scęcelek, p. Piotra Komuńskiego, p. Natalii Kędziory oraz obsługi technicznej.