Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Zapraszamy chętnych rodziców do udziału w  Kursie kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, który odbędzie się  dnia 26.09.2013 o godzinie 15 w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu. Koszt szkolenia to około 150 zł. Bliższe informacje o wydarzeniu u wychowawców na zebraniu z rodzicami.