Kurs na wychowawcę wypoczynku

W dniu 28 kwietnia 2018r. odbył się w naszej szkole kurs na wychowawcę wypoczynku. Udział w nim wzięło 17 osób. Wśród nich znaleźli się rodzice oraz absolwenci naszych szkół pijarskich. Kurs zorganizowano z inicjatywy Rady Rodziców oraz dyrektora szkoły p. Przemysława Jabłońskiego. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom kursanci będą mogli stanowić opiekę nad uczniami podczas wycieczek, wyjazdów w czasie ferii czy też wakacji.