Marszałek senior w Pijarskiej

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.We wtorek 30 maja 2017 r. uczniowie klas Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu mieli możliwość spotkania z marszałkiem seniorem Sejmu RP VIII kadencji p. Kornelem Morawieckim, ojcem obecnego wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rozwoju oraz ministra finansów Mateusza Morawieckiego. Gość w okresie PRL był opozycjonistą, delegatem na I Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność” w 1981 r. W czasie stanu wojennego założył organizację Solidarność Walcząca.
W czasie spotkania pan marszałek senior podzielił się wiedzą o działalności Sejmu. Zwrócił uwagę na nadmiar uchwalanych przez Sejm ustaw, co nazwał inflacją legislacyjną. Pan Kornel Morawiecki, jako członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił również założenia reformy oświatowej, która zostanie wprowadzona od 1 września 2017 r.

Gość wspominał również początki Solidarności i czas stanu wojennego. Pod koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Pytali m. in. o stosunek pana marszałka seniora do Unii Europejskiej.
Było to ważne spotkanie dla uczniów, gdyż mogli rozmawiać z osobą, która działała w okresie PRL w opozycji, zaś dziś jest współtwórcą polskiej sceny politycznej.